De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gina Verbestel

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gina Verbestel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gina Verbestel

Cumuleo