De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Verbiest

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Verbiest
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Verbiest

Cumuleo