De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Basiel Eeckhout

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Basiel Eeckhout
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Basiel Eeckhout
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Basiel Eeckhout

Cumuleo