De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Louis Verboomen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Louis Verboomen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Louis Verboomen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Louis Verboomen

Cumuleo