De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Everaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Everaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Everaert

Cumuleo