De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Verbrugge

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Verbrugge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Verbrugge

Cumuleo