De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bjarne Felix

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bjarne Felix
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bjarne Felix

Cumuleo