De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annemie Feys

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Annemie Feys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annemie Feys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annemie Feys

Cumuleo