De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Fiers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Fiers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Fiers

Cumuleo