De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ilse Fillet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ilse Fillet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ilse Fillet

Cumuleo