De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Flahaut

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Flahaut
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Flahaut

Cumuleo