De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Floren

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Floren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Floren

Cumuleo