De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Félix Fluzin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Félix Fluzin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Félix Fluzin

Cumuleo