De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Foccroulle

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Foccroulle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Foccroulle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Foccroulle

Cumuleo