De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stefaan Vercamer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Stefaan Vercamer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Stefaan Vercamer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Stefaan Vercamer

Cumuleo