De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kurt Fonteyne

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Kurt Fonteyne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Kurt Fonteyne

Cumuleo