De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Franciscus Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Franciscus Wouters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Franciscus Wouters

Cumuleo