De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erwin Franceus

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Erwin Franceus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Erwin Franceus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Erwin Franceus

Cumuleo