De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josť Fromont

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Josť Fromont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Josť Fromont

Cumuleo