De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Galand

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Galand
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Galand
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Galand

Cumuleo