De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fabienne Gans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Fabienne Gans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Fabienne Gans

Cumuleo