De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Vercruysse

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Yves Vercruysse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Yves Vercruysse

Cumuleo