De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julien Gasiaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Julien Gasiaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Julien Gasiaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Julien Gasiaux

Cumuleo