De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Gathy

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Gathy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Gathy

Cumuleo