De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Gauthier

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Gauthier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Gauthier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Gauthier

Cumuleo