De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antonio Gava

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Antonio Gava
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Antonio Gava

Cumuleo