De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcella Gebruers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcella Gebruers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcella Gebruers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcella Gebruers

Cumuleo