De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Geeurickx

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Henri Geeurickx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Henri Geeurickx

Cumuleo