De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Gengoux

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Gengoux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Gengoux

Cumuleo