De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Gerard

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door André Gerard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André Gerard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André Gerard

Cumuleo