De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sabine Gerards

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Sabine Gerards
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Sabine Gerards

Cumuleo