De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joost Germis

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Joost Germis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Joost Germis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Joost Germis

Cumuleo