De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Geuens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Geuens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Geuens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Geuens

Cumuleo