De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Gevaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hans Gevaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hans Gevaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hans Gevaert

Cumuleo