De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eugeen Gielen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Eugeen Gielen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Eugeen Gielen

Cumuleo