De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Gielen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Gielen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Gielen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Gielen

Cumuleo