De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Gilkinet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Georges Gilkinet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Georges Gilkinet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Georges Gilkinet

Cumuleo