De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Gillard

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Gillard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Gillard

Cumuleo