De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Gilles

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Véronique Gilles
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Véronique Gilles

Cumuleo