De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carl Vereecke

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Carl Vereecke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Carl Vereecke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Carl Vereecke

Cumuleo