De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Goddyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Goddyn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Goddyn

Cumuleo