De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Goemaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Goemaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Goemaere

Cumuleo