De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Gorissen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Gorissen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Gorissen

Cumuleo