De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Verhaege

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo Verhaege
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo Verhaege

Cumuleo