De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Gouwkens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Gouwkens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Gouwkens

Cumuleo