De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Liliane Goyvaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Liliane Goyvaerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Liliane Goyvaerts

Cumuleo