De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mark Verhaegen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Mark Verhaegen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Mark Verhaegen

Cumuleo