De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Grevisse

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Grevisse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Grevisse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Grevisse

Cumuleo