De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Verhasselt

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Verhasselt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Verhasselt

Cumuleo