De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leo Guns

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Leo Guns
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Leo Guns
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Leo Guns

Cumuleo